Goede Doel

Opbrengst reünie naar goede doelen – 2010

Dankzij reünie Assendorperdijk: € 1.500 naar goede doelen

Het positieve resultaat van de reünie van 2010 was:  € 1.500!!

Een geweldig resultaat!

Ondanks dat we de deelnemersbijdrage laag wisten te houden, goedkoop konden inkopen en de bijdrage van enkele sponsoren, is dit mooie bedrag overgebleven. Kortom: dankzij jullie bijdrage en deelname aan de reünie zijn deze giften mogelijk gemaakt!

Wij (reüniecommissie) hebben besloten om dit mooie bedrag uit te reiken aan twee goede doelen.  Met deze goede doelen zijn twee van de commissieleden nauw betrokken. Stichting PREMA  wordt onder meer gedragen door de dochters van Willem de Jonge, Rosanne en Willemijn. Voor Stichting Ro-Charis is Gert Groen regelmatig op pad en in Roemenië te vinden. Onlangs hebben wij aan Stichting PREMA en Stichting RO-CHARIS ieder een bedrag van € 750,00 uitgereikt.

Iedereen heel erg bedankt, ook namens de vertegenwoordigers van beide stichtingen.

Stichting PREMA

Stichting PREMA is een stichting die zich inzet voor kinderen in India. De stichting is opgericht in november 2010. Vanuit IJsselmuiden houden Rosanne en Willemijn de Jonge zich hier intensief mee bezig. Wat ooit begon als een kerkelijke uitwisseling met medewerkers van de organisatie CARDS uit India in 2004 is geresulteerd in stichting PREMA. Nadat Rosanne en Willemijn de Jonge drie maanden lang hebben geleefd en gewerkt bij de organisaties CARDS en CGC in India, hebben zij besloten om terug in Nederland een bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen in India. Stichting PREMA richt zich voornamelijk op de straatkinderen, weeskinderen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij wil deze kinderen een betere toekomst geven door geld in te zamelen voor onderwijs, onderdak en voedsel. Binnenkort is er een website actief waarop meer informatie te vinden is over deze stichting en de vorderingen die in India gemaakt worden.

Wilt je op de hoogte gehouden worden van deze stichting of heb je vragen? Stichting PREMA is te bereiken via het e-mailadres:stichtingprema@gmail.com. Informatie over de bovengenoemde organisaties CARDS en CGC is te vinden op: www.cgcindia.org.

Stichting RO-CHARIS

Stichting RO-CHARIS heeft onder meer in 2006 een kindertehuis waar momenteel 10 weeskinderen zitten in Sebis (in westen van Roemenië) en een tehuis voor gehandicapten in Halmagiu (in midden Roemenië) opgezet. Mensen die door hun hulpbehoevendheid geen toekomst in Roemenië zouden hebben. RO-CHARIS verzorgt hulpgoederen transporten hier naar toe. Hulp is hier hard nodig en deze tehuizen hebben alleen bestaansrecht door hulp van buitenaf. De overheid geeft slechts een tegemoetkoming in een deel van de salariskosten. Vertegenwoordigers van de kerken  verzorgen veelal de distributie naar weeshuizen en verzorgingstehuizen.

Daarnaast geeft RO-CHARIS ook hulp aan een kliniek voor neo-natologie in Tirgu Mures, zoals kleertjes; voedsel en kleding naar de verzorgings- en kindertehuizen en gaat er voedsel en kleding naar arme gezinnen in Sebis, Blaj en een aantal andere plaatsen. Ondanks dat Roemenië een aantal jaren geleden bij de EU is gekomen, is er van verbetering in leefomstandigheden nog amper sprake en is eerder sprake van verslechtering. Hulp van buitenaf blijft dan ook hard nodig! Informatie over Stichting RO-CHARIS is te vinden op: www.ro-charis.nl

Voor oud-leerlingen en -docenten van de MAVO tussen 1971 – 1986