Reünie gaat niet door!

Beste oud-leerling,

Vorige week berichtten wij al dat ondanks onze inspanningen de teller onder de 70 aanmeldingen is blijven steken.

Dat heeft ons doen besluiten de reünie op 21 november a.s. niet door te laten gaan.

Onze plannen gaan de ijskast in.

Mogelijk dat we over 5 jaar een nieuwe poging ondernemen, misschien ook niet.

Wat we merkten is dat de reünie van 5 jaar geleden als ‘het is goed’ is ervaren. En dat dit niet opnieuw hoeft.

We kregen ook te horen: wanneer komt er weer een reünie? Kijk ook naar het aantal mensen dat zich als ‘vriend’ heeft gemeld op Facebook. Dat zijn er nu 169! We hebben lang de verwachting     gehad dat die zich ook zouden aanmelden, helaas.

Dat heeft ‘t voor ons als organisatie ook lastig gemaakt te besluiten niet door te gaan met het organiseren van deze reünie. Wat we met de pagina op Facebook gaan doen: dat ligt aan jullie.

Je kunt anderen er alsnog op attenderen zich als ‘vriend’ aan te melden opdat voor een eventueel volgende reünie er reeds een mooi bestand is opgebouwd. Is er behoefte om dit zo te houden? Laat het ons weten!

Wat verder is gebleken is dat het e-mailbestand van 5 jaar terug – waarin iedereen staat die zich toen had aangemeld – voor zeker 1/5 niet meer bestaat. Wellicht is het handig dat bij een wijziging van het e-mailadres, ook een bericht wordt gedaan aan:                    info@reunieassendorperdijk.nl. Dit e-mailadres blijft voorlopig     bestaan.

En, waar je ons (ook) bij kunt helpen en waar wij benieuwd naar zijn is, stel: over 5 jaar een reünie. Ben jij dan van plan wel of niet te komen?

Waar is dat van afhankelijk en wat zou voor jou reden zijn je aan te melden?  Wij zijn benieuwd naar jullie reacties! Bij voorkeur:             info@reunieassendorperdijk.nl

Degene die betaald heeft, ontvangt binnenkort het geld terug.

 

Anja, Harry, Willem, Gert – organisatie reünie MAVO CCC Assendorperdijk